Categories
Uncategorized

Održana početna konferencija projekta „Aktiviraj se i pomozi 2“

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Novska održalo je dana 23. ožujka 2023. godine u Domu obrtnika Novska početnu konferenciju projekta „Aktiviraj se i pomozi 2“ UP.02.1.1.16.0264.

Na početku konferencije nazočnima se obratila voditeljica projekta, Melita Mihalić, dajući osnovne informacije o projektu. Istaknula je da su za  projekt „Aktiviraj se i pomozi 2“  osigurana  bespovratna sredstva u iznosu od 988.800 kuna (131.236,31 eura) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Melita Mihalić uvodno je istaknula da je cilj projekta zapošljavanje 20 žena pripadnica ciljane skupine, doprinos rastu zapošljavanja kroz smanjenje nezaposlenosti žena pripadnica ciljane skupine, pružanje potpore i podrške za najmanje 120 starijih i/ili nemoćnih osoba s isporukom kućanskih i higijenskih paketa, te poboljšanje kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi starijih i/ili nemoćnih osoba uključenih u projekt.

Nazočnima se prvi obratio ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Novska, Zoran Prpić, izrazivši zadovoljstvo provedbom ovog projekta ne umanjujući izazove s kojima se svi susreću, ali ni dobrobiti koje iz njega proizlaze, kako za zaposlene radnice, njihove obitelji i širu društvenu zajednicu, tako i za krajnje korisnike u projektu „Aktiviraj se i pomozi 2“.

U ime partnera nazočnima su se obratile Martina Antolković Hršak, voditeljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Novska i predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Kutina Sonja Đozo Repić. U ime Grada Novske nazočnima se obratio zamjenik Gradonačelnice Grada Novska, Siniša Kesić.

Na poziv Gradskog društva Crvenog križa Novska odazvala se i zamjenica Izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa Marina Pinjagić Telak sa suradnicom Danijelom Vranić, a konferenciji je bila nazočna i ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Garešnica, Melita Lozina. Uz 20 zaposlenih žena u projektu „Aktiviraj se i pomozi 2“ na konferenciji su bili nazočni i neki od korisnika u projektu koji nisu skrivali svoje zadovoljstvo, a izrazili su i želju da se ovakvi projekti provode i kontinuirano nastavljaju.

Categories
Uncategorized

Potpisani Ugovori o radu na određeno vrijeme s radnicama u projektu „Aktiviraj se i pomozi 2“

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Novska potpisalo je  dana 01.02.2023. godine Ugovore o radu na određeno vrijeme od 6 mjeseci s radnicama u projektu „Aktiviraj se i pomozi 2“ UP.02.1.1.16.0264 kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta „Aktiviraj se i pomozi 2“ je  €131.236,31, a sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%), te je projekt financiran u 100% iznosu bespovratnih sredstava od €131.236,31.

U projektu „Aktiviraj se i pomozi 2“ zaposleno je 20 žena, pripadnica ciljane skupine koje će od 01.02.-31.07.2023. godine pružati usluge za najmanje 120 krajnjih korisnika. Usluge se sastoje od pružanja pomoći u kući, pomoći izvan doma korisnika, a jedan od značajnijih naglasaka daje se i na umanjenje društvene izoliranosti i usamljenosti starijih osoba uključenih u projekt kroz druženja i razgovor.

Cilj projekta „Aktiviraj se i pomozi 2“ uključivanje je žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenja nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika, starijih i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu na području grada Novske. Ciljana skupina su nezaposlene, teže zapošljive žene s najviše završenom srednjom školom koje su prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a krajnji korisnici su osobe starije od 65 godine i/ili nemoćne osobe.

Sve informacije o projektu „Aktiviraj se i pomozi 2“ mogu se dobiti na telefon Gradskog društva Crvenog križa Novska 044/600-572, na mail hck-novska@sk.t-com.hr ili osobnim dolaskom u sjedište Gradskog društva Crvenog križa Novska, Trg Đure Szabe 5 od 9 – 13 sati.

Letak s informacijama za korisnike možete preuzeti ovdje:

Categories
Uncategorized

Odluka o izboru radnica – “Aktiviraj se i pomozi 2” UP.02.1.1.16.0264

Na temelju Odluke o financiranju Projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III.“ (Klasa 983-01/22-01/13, Urbroj: 524-07-02-01-01-/3-22-37 od 06. prosinca 2022. godine) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za „Zaželi – program zapošljavanja žena – Faza III.“ za Projekt Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Novska „Aktiviraj se i pomozi 2“ (UP.02.1.1.16.0264), Natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pružanje usluga potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Aktiviraj se i pomozi 2“ Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Novska kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i članka 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Novska (Broj: 95/22. od 28.02.2022. godine) ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Novska donio je Odluku o odabiru radnica za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pružanje usluga potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju u Projektu „Aktiviraj se i pomozi 2“ UP.02.1.1.16.0264