Odluka o izboru radnica – “Aktiviraj se i pomozi 2” UP.02.1.1.16.0264

Na temelju Odluke o financiranju Projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III.“ (Klasa 983-01/22-01/13, Urbroj: 524-07-02-01-01-/3-22-37 od 06. prosinca 2022. godine) Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za „Zaželi – program zapošljavanja žena – Faza III.“ za Projekt Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Novska „Aktiviraj se i pomozi 2“ (UP.02.1.1.16.0264), Natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pružanje usluga potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju u sklopu projekta „Aktiviraj se i pomozi 2“ Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Novska kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i članka 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Novska (Broj: 95/22. od 28.02.2022. godine) ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Novska donio je Odluku o odabiru radnica za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pružanje usluga potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju u Projektu „Aktiviraj se i pomozi 2“ UP.02.1.1.16.0264