Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Radnica za pružanje usluga potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama u projektu “Aktiviraj se i pomozi 2”

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim i/ili nemoćnim osobama u nepovoljnom položaju.